Phần mềm quản lý dân cư

CIS-RM là Giải pháp phần mềm Quản lý dân cư được chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng thành công trong 2 năm. Giải pháp CIS-RM có đầy đủ các tính năng tiên tiến cho phép hệ thống quản lý dân cư từ cấp thành phố đến quận, huyện, phường xã có điều kiện để hoạch định đường lối chính sách, cung cấp thông tin về chính xác và tức thời về chất lượng sống, giải quyết việc làm, sự di biến động của dân cư,….

Giải pháp CIS-RM được thiết kế và xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, hoạt động trên môi trường Web-based, có thể ứng dụng trên môi trường LAN/WAN/Internet tạo ra sự linh động cũng như tiện lợi trong quá trình sử dụng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *