Quỹ đầu tư Google Ventures tới châu Âu với 100 triệu USD hỗ trợ startup

Google đã xác nhận họ sẽ triển khai quỹ đầu tư Google Ventures nhằm hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp (start-up) tại châu Âu. Dự kiến quỹ đầu tư này sẽ dành 100 triệu USD để “đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất từ các doanh nghiệp của châu Âu, giúp họ hiện thực hóa ý tưởng trong cuộc sống”.

Quỹ đầu tư Google Ventures tới châu Âu với 100 triệu USD hỗ trợ startup

Google Ventures tại đây có bốn đối tác ở văn phòng London bao gồm Eze Vidra, doanh nhân Tom Hulme, nhà đầu tư Peter Read, và Code.org. Ngoài ra còn một đối tác khác được nhắc tới là MG Siegler, đối tác hiện tại cos nhiệm vụ giữ “liên lạc” với quỹ đầu tư châu Âu và trụ sở chính Google.

Đây là quỹ đầu tư được Google giới thiệu lần đầu vào năm 2009 nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có ý tưởng tốt. Tư vấn kỹ thuật, thiết kế cũng như việc tuyển dụng nhân sự và tiếp thị, quản lý sản phẩm. Chỉ sau 5 năm hoạt động, Google Ventures đã đầu tư vào hơn 250 startup khác nhau không chỉ về mảng công nghệ mà còn bao gồm cả y tế, nghiên cứu khoa học,…

Quỹ đầu tư được đặt tại Clerkenwell nhưng nó sẽ hoạt động rộng khắp khu vực châu Âu.

Theo GoogleBlog.

Theo Genk.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *