ICTnews – Trong vòng thi quốc gia cuộc thi kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học Văn phòng “Microsoft Office Specialist World Championship 2014” ngày 26/4